Resultaten

De beleggingsstrategie van het Overlevingsfonds (OF) richt zich op beursgenoteerde bedrijven die voorzien in de basisbehoeften van de mens, zoals voedsel, energie, gezondheidszorg, woonruimte en infrastructuur.
De onderneming zelf moet financieel gezond zijn in termen van schuldpositie en interestdekking. Daarnaast moet de aandelenkoers redelijk of goedkoop zijn in vergelijking met de netto winsten die het bedrijf realiseert en de bezittingen van het bedrijf.

Nieuwsbrieven

Iedere maand verschijnt een nieuwsbrief waarin toelichting wordt gegeven op het beleggingsbeleid, veelal door achtergrondinformatie over bedrijven in de portefeuille van het Fonds te geven. Daarnaast worden de maandelijkse resultaten besproken en inzicht gegeven in het aantal effecten in portefeuille en de verdeling daarvan over de sectoren en landen. De nieuwsbrieven van het Overlevingsfonds van de afgelopen jaren zijn te downloaden.

Jaarverslagen

De verslagperiode van het fonds is gelijk aan een kalenderjaar. Alle jaarverslagen van het Overlevingsfonds zijn te downloaden.