Fondsdocumentatie

Het minimale bedrag waarvoor geparticipeerd kan worden in het Overlevingsfonds bedraagt EUR 100.000,- (exclusief 1% aankoopkosten).

U kunt participeren in het Overlevingsfonds door het inschrijfformulier volledig in te vullen en op te sturen.

Toezicht en controle op de beheerder van het Overlevingsfonds is er vanuit de Stichting Bewaarder Overlevingsfonds. Deze stichting is volledig onafhankelijk van de beheerder en behartigt uitsluitend het belang van de participanten. Alle rekeningen staan op naam van de bewaarstichting. De beheerder is alleen gemachtigd om opdrachten voor effectentransacties te geven. Wanneer de beheerder een effectentransactie doet die niet conform het prospectus is, draait de bewaarstichting de transactie terug op kosten van de beheerder. De depotbank en broker werken alleen samen met betrouwbare bewaarbedrijven. Daarnaast maakt de onafhankelijke administrateur CONFIDON Breda B.V. de financiële jaarverslagen. Deze worden gepubliceerd op de website.