Fondsdocumentatie

In het kort

Het minimale bedrag waarvoor geparticipeerd kan worden in het Overlevingsfonds bedraagt EUR 100.000,- (exclusief 1% aankoopkosten). U kunt participeren in het Overlevingsfonds door het inschrijfformulier volledig in te vullen en op te sturen.

Toezicht en controle op de beheerder van het Overlevingsfonds is er vanuit de Stichting Bewaarder Overlevingsfonds. Deze stichting is volledig onafhankelijk van de beheerder en behartigt uitsluitend het belang van de participanten. Alle rekeningen staan op naam van de bewaarstichting. De beheerder is alleen gemachtigd om opdrachten voor effectentransacties te geven. Wanneer de beheerder een effectentransactie doet die niet conform het prospectus is, draait de bewaarstichting de transactie terug op kosten van de beheerder. De depotbank en broker werken alleen samen met betrouwbare bewaarbedrijven. Daarnaast maakt de onafhankelijke administrateur CONFIDON Breda B.V. de financiële jaarverslagen. Deze worden gepubliceerd op de website.

Geen Wft-vergunning, wel registratie
Omdat artikel 2:66a, eerste lid Wft van toepassing is, beschikt de Beheerder niet over een vergunning voor het Fonds. Het Fonds en de Beheerder staan derhalve niet onder toezicht van de AFM. De beheerder heeft zich vanaf 2014 bij de AFM aangemeld voor het registratieregime voor kleine beleggingsinstellingen. (Zie: Overzicht geregistreerde AIFMs)

Voedsel

Beleggen in bedrijven van primaire landbouw tot de verkoop van levensmiddelen.

Gezondheidszorg

Beleggen in bedrijven in de medische sector in de breedste zin van het woord.

Energie

Beleggen in bedrijven die waarborgen dat onze energievoorziening niet in gevaar komt.

Wonen

Beleggen in bedrijven die zorgen voor woonruimte en de passende infrastructuur.

Voedsel

Voedsel is een primaire levensbehoefte. Door de wereldwijde bevolkingsgroei neemt de vraag naar voedsel alleen maar toe.
Het Overlevingsfonds belegt in bedrijven in de gehele voedselproductieketen van primaire landbouw tot de verkoop van levensmiddelen.

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg is één van de meest dringende problemen van deze tijd.

Het Overlevingsfonds belegt in bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling en productie van medicijnen en medische apparatuur, maar ook in dienstverleners en zorgaanbieders in deze sector.

Energie

Fossiele brandstoffen worden in de toekomst steeds schaarser. De opwekking van duurzame energie gaat daardoor een steeds belangrijkere rol spelen.
Het Overlevingsfonds ruimt een belangrijke plaats in voor beursgenoteerde bedrijven die waarborgen dat onze energievoorziening niet in gevaar komt.

Woonruimte en infrastructuur

De vraag naar woonruimte wordt gedreven door de groei van de bevolking, een toename van de welvaart en de wereldwijde tendens van verstedelijking.

Het Overlevingsfonds belegt in beursgenoteerde bedrijven die hier in voorzien.