Welkom bij

Het Overlevingsfonds

Eenvoudig beleggen in solide bedrijven die essentieel zijn om te voorzien in de behoeften van een groeiende wereldbevolking. Profiteren van een toenemende vraag naar voedsel, gezondheidszorg, energie, woonruimte en infrastructuur.

Belegging voor onbepaalde tijd, met maandelijkse mogelijkheid tot toe- en uittreden.
Fonds gestart op 1 november 2009.

Hoofdthema's
0
Bedrijven in portefeuille
0 +
Landen
0 +
Participanten
0 +

Thema Overlevingsfonds

Het thema van het fonds is de voorziening in de basisbehoeften van de mens. Dit zijn:

Voedsel

Het Overlevingsfonds belegt in bedrijven in de gehele voedselproductieketen van primaire landbouw tot de verkoop van levensmiddelen.

Gezondheidszorg

Het Overlevingsfonds belegt in bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling en productie van medicijnen en medische apparatuur, maar ook in dienstverleners en zorgaanbieders in deze sector.

Energie

Het Overlevingsfonds ruimt een belangrijke plaats in voor beursgenoteerde bedrijven die waarborgen dat onze energievoorziening niet in gevaar komt.

Woonruimte en Infrastructuur

Het Overlevingsfonds belegt in beursgenoteerde bedrijven die voorzien in de toenemende vraag naar huisvesting en de hele infrastructuur daaromheen.

Marco Knaap - Het Overlevingsfonds - 2021
De Beheerder

Ir. I.C. Knaap RBA

Sinds de start van het Overlevingsfonds in 2010 is Marco Knaap de beheerder. Toezicht op de beheerder van het Overlevingsfonds is er vanuit de Stichting Bewaarder Overlevingsfonds. Deze stichting is volledig onafhankelijk van de beheerder en behartigt uitsluitend het belang van de participanten. Daarnaast maakt de onafhankelijke administrateur Confidon Breda BV de financiële jaarverslagen. Deze worden gepubliceerd op de website.

“De bedrijven waarin we beleggen moeten niet alleen rendement opleveren voor de participanten, maar ook een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Als fondsmanager heb ik een goed beleggingsproces neergezet, dat ik gedisciplineerd uitvoer. Ik ga niet mee in de waan van de dag, maar blijf gestructureerd werken met ruimte voor intuïtie.”

Marco Knaap

Beheerder van ‘Het Overlevingsfonds’

over het aandelenpakket

Breed gespreid aandelenfonds & uitsluitingen

Breed gespreid aandelenfonds In veel sectoren en landen zijn bedrijven te vinden die direct of indirect een bijdrage leveren aan het voorzien in de basisbehoeften. Het Overlevingsfonds is daarom te typeren als een breed gespreid aandelenfonds.

Sectoren die expliciet worden uitgesloten voor opname in het Overlevingsfonds zijn: de entertainmentindustrie, de alcoholindustrie, de tabaksindustrie, de wapenindustrie, de gokindustrie en de seksindustrie.